• 021-22334455
  • info@Rahnamasite.ir

هر قدر هم والدین در زمینه انتخاب مدرسه غیر انتفاعی سختگیر و وسواسی باشند، در نهایت این دانش آموز است که تصمیمات را تایید و یا بر هم می زند. البته گاهی دانش آموز مدرسه دلخواه خود را انتخاب می کند و والدین آن را رد می کنند. در واقع اگر دانش آموز تصویر بدی از یک مدرسه بسیار خوب هم داشته باشد، والدین از ترس افت تحصیلی و روحی دانش آموز قید آن مدرسه را می زنند مگر این که به شدت دیکتاتور باشند و یا به جای بحث منطقی با فرزند خود، بار مسئولیت را با پذیرش حرف دانش آموز از روی شانه بردارند. همین اتفاق در حالت عکس هم وجود دارد و دانش آموز نمی تواند در برابر تمایل والدین رقابت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *